Corporator
Ward No.:
5
Name: Kishanbhai Hamirbhai Madam
Designation: MEMBER
Phone [O]: 9426206767
Phone [R]:
Phone [M]: 9426206767
Address: RameshvarNagar , Sahayar Park , Rameshvar Chok , Jamnagar.