Corporator
Ward No.:
8
Name: Divyeshbhai Ranchodbhai Akbari
Designation: MEMBER
Phone [O]: 9824482723
Phone [R]: 2563045
Phone [M]: 9824482723
Address: 1 , Shri Nivaas Colony , Ranjitnagar Main Road , Sumer Club Road , Jamnagar.