Corporator
Ward No.:
16
Name: Vinodbhai Nathabhai Khimsurya
Designation: MEMBER
Phone [O]: 9925770088
Phone [R]:
Phone [M]: 9925770088
Address: Flat No. 402 , Empire Tower , 29 - Digvijay Plot , Sheth Bhagvansad Road , Jamnagar.